Om

En reinhekla historie

Reinhekla ble startet av Jon Fredrik Skauge i 2008. Ordet reinhekla stammer fra tilberedningsprosessen av lin. De fineste linfibrene som blir igjen når linet er hekla, er reinhekla. Reinhekla betyr også ekthet og ærlighet. Den som er reinhekla er pålitelig.

Historien om Reinhekla er historien om Jon Fredrik Skauge, som vokste opp i matteveven hos farmor og til farfars detaljrike fortellinger om livet før. Heime på Fannremsgarden hadde han nær kontakt med framfor alt eldre, lokalhistorisk interesserte mennesker. De gledet seg over nysgjerrigheten hans, tok han på alvor, ga han utfordinger og fylte ham med historie.

Han fikk høre om prestedatra som levde i barndomheimen hans på 1800-tallet og som vevde vakre linduker i egne mønstre. Han kunne kjenne på strukturen i løperen hennes, stryke med handa over utstyret hun bruke når hun tilberedte garn av linstråene. På linhekla, med kvasse pigger som splitta linstrået og gjorde det mulig å få fram reinhekla lin. Og på klammeren som tok bort veden fra linstråene. Han måtte prøve sjøl.

Som tenåring engasjerte Jon Fredrik seg i bygdemuseet, med registreringering av gjenstander fra eldre tider, utstillinger og arrangementer. Studier i historie og kunsthistorie ledet ham videre til fordypning i drakt og samfunn og forskning rundt klesskikken i oppvekstmiljøet på 1700- og 1800-tallet. Da var kontakten med folkekunstmiljøet i Norge og Norden forlengst etablert, og grunnen til Reinhekla lagt.

Jon Fredrik Skauge

Utdanning